popularnenajnowszetegeno
Holenderska firma „Tegeno” otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, która obejmuje także obszar Kieleckiego Parku Technologicznego.
Holendrzy zatrudniają w Kielcach