Mapa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Najwięcej "czarnych odcinków” występuje w województwach położonych w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Polsce.

Najwięcej "czarnych odcinków” występuje w województwach położonych w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Polsce.

   Ruszyła pierwsza polska kampania informacyjna międzynarodowego Projektu "Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, mapy Europy pokazującej najbardziej niebezpieczne drogi w poszczególnych państwach Europy.

   W projekt zaangażowanych jest 10 państw: Niemcy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Słowacja, Czechy i Polska. Każde z nich przygotowuje mapy krajowe, które w 2010 roku stworzą mapę Europy.
   Pierwszym etapem prac polskiego zespołu jest mapa ryzyka występującego na drogach międzynarodowych w Polsce, ponieważ tworzą główne połączenie naszego kraju z pozostałymi krajami Europy. Drogi te stanowią zaledwie 2 procent długości dróg twardych, odbywa się na nich ponad 10 procent całości ruchu drogowego, przeważnie tranzytowego i turystycznego. Pomimo, że posiadają najwyższe w Polsce standardy bezpieczeństwa, generują około 17 procent wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

    Mapa ryzyka indywidualnego na drogach międzynarodowych w Polsce przedstawia ryzyko indywidualne, mierzone częstotliwością wypadków i wskazuje średnie ryzyko bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku. Ponadto umożliwia każdemu kierowcy identyfikację najbezpieczniejszych i najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg w regionie lub kraju. Jest pomocna przy planowaniu podróży - kierowcy mogą świadomie wybrać trasę według kryterium minimalizacji ryzyka w ruchu drogowym.

    Przy opracowaniu mapy przyjęto następujące założenia: Sieć drogową każdego kraju biorącego udział w Programie podzielono na odcinki o długości od 20 do 50 kilometrów. Ocenie poddawane są najważniejsze ciągi drogowe w okresach trzyletnich. Miarą podstawową oceny ryzyka na odcinkach dróg jest liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi w okresie trzech lat. Ryzyko na danym odcinku drogi jest klasyfikowane w pięciostopniowej skali oznaczonej kolorami w celu prostego odróżnienia poziomu niebezpieczeństwa.

    Mapa ryzyka indywidualnego pokazuje, że 55 procent odcinków dróg międzynarodowych w Polsce to "czarne odcinki”, czyli fragmenty dróg o największym ryzyku. Warto dodać, iż na "czarnych odcinkach” dróg możemy spodziewać się ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną nawet 10-krotnie większego niż na "odcinkach zielonych”.

 

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.