A A AAktualnościkomentarze (2)

Jak napisać prośbę o ułaskawienie

Sędzia Marcin Chałoński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach: - Wniosek o ułaskawienie może wnieść skazany, jego obrońca, krewni w linii prostej, czyli rodzice, dzieci, wnuki, a także małżonek, rodzeństwo lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Sędzia Marcin Chałoński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach: - Wniosek o ułaskawienie może wnieść skazany, jego obrońca, krewni w linii prostej, czyli rodzice, dzieci, wnuki, a także małżonek, rodzeństwo lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu mogą ubiegać się o ułaskawienie. Wniosek w tej kieruje się do prezydenta za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok.

Ułaskawienie to nadzwyczajny akt polegający na całkowitym darowaniu kary lub częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego. W Polsce, zgodnie z Konstytucją, prawo do ułaskawienia ma tylko prezydent Rzeczpospolitej.
Z prawa łaski może skorzystać każdy, kto został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Żeby się o to ubiegać, należy napisać wniosek o ułaskawienie.
 

WNIOSEK DO SĄDU
 

- Wniosek może wnieść sam skazany, jego obrońca, krewni w linii prostej, czyli rodzice, dzieci, wnuki, a także małżonek, rodzeństwo czy osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu – informuje sędzia Marcin Chałoński, rzecz-nik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.
 

Wniosek o ułaskawienie składa się do kancelarii prezydenta za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok, czyli do sądu pierwszej instancji.
 

- Sąd musi wydać opinię w przedmiocie ułaskawienia. Prośbę rozpoznaje się w takim samym składzie, w jakim sąd orzekał. W miarę możności powinni to być sędziowie i ławnicy, którzy brali udział w wydaniu wyroku – tłumaczy sędzia Chałoński i dodaje: - Jeżeli sąd przychyli się do wniosku o ułaskawienie, akta w tej sprawie przesyłane są do kancelarii prezydenta, w przeciwnym wypadku wniosek pozostawiany jest bez dalsze-go biegu, co oznacza że skazany w ocenie sądu nie zasługuje na skorzystanie z prawa łaski.
 

W przypadku, gdy wyrok wydał sąd odwoławczy, opinie wydają oba sądy – to znaczy pierwszej i drugiej instancji. Jeżeli choć jedna z nich jest pozytywna, akta trafiają do prezydenta.
 

PRZY WYDANIU OPINII
 

Wniosek o ułaskawienie powinien być rozpatrzony przez sąd w ciągu dwóch miesięcy od daty jego otrzymania. Przy wydaniu opinii, sąd bierze pod uwagę, jak skazany zachowuje się po wydaniu wyroku, jaką karę już odbył, w jakim jest stanie zdrowia i jakie są jego warunki rodzinne, a szczególnie wyda-rzenie, które nastąpiło po wydaniu wyroku.
 

Pismo o ułaskawienie powinno zawierać sygnaturę akt sprawy i adres sądu, który wydał wyrok. W drugiej części po-winno znaleźć się uzasadnienie wniosku, w którym należy przedstawić swoją sytuację. Składając wniosek trzeba pamiętać, że prawo do łaski jest tylko jedno.

 

Jak napisać wniosek?
Kielce dn.1.02.2011
Do
Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej

Za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Kielcach
III Wydz. Karny
Sygn.akt….

Jan Kowalski
Ul. Purpurowa 13
06-989 Kielce

Uprzejmie proszę o zastosowanie wobec mnie prawa łaski w związku ze skazaniem przez Sąd Rejonowy w Kielcach za czyn z art.156 kk.

U Z A S A D N I E N I E
Dnia 13.09.2009 roku zostałem skazany za czyn z art.156 par.1 kk. przez Sąd Rejonowy w Kielcach Sygn.akt…
Nie miałem wcześniej nigdy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości i nigdy nie byłem karany. Mam na utrzymaniu żonę i dwoje dzieci. Biorąc powyższe argumenty pod uwagę uprzejmie proszę o ułaskawienie.
Z góry dziękuję za przychylność

Z poważaniem
(czytelny podpis)

 

 

Komentarze (2)

  • ~ewcia56 2013-01-12, 20:41
    pokaż komentarz
  • ~nieznajoma 2014-01-29, 17:56

    kazdy zasluguje na druga szanse niewolno przekreslac czlowieka po jednym bledzie....jesli dostanie szanse łaske i znów popełni bład to bedzie odbywał kare a to znaczy ze w wiezieniu nie jest mu tak zle ,a nawet mu tak odpowiada....a jesli wykorzysta ta szanse i zmieni swoje nastawienie do zycia to znaczy ze był wart tej 2 szansy...

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.